رهگیری سفارش

سانترال تحت شبکه (ویپ)

سانترال IP یا "آی پی پی بی ایکس" به نسل جدید مراکز تلفن اطلاق می شود که سرویس های یکپارچه ی مخابراتی را با امکاناتی بسیار فراتر از سانترال های سنتی و در قالب سیستم ویپ ارائه می دهند.
محصول در این دسته بندی وجود ندارد